Zmiany w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

19th Sierpień, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński -

W dniu 21 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.09.115.960). Ustawę stosuje się do sprzedaży przez przedsiębiorcę rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zmianie ulega treść art. 7 ustawy:

Do dnia 20 sierpnia 2009 r.:

Art. 7. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.

Od dnia 21 sierpnia 2009 r.:

Art. 7.  Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.

Nowelizacja precyzuje więc moment, w który należy brać pod uwagę przy ocenie, czy konsument o niezgodności towaru z umową wiedział, albo powinien był wiedzieć.

No Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website