Od spóźnionego zwrotu podatku naliczonego VAT dla firm zagranicznych należą sie odsetki

12th Maj, 2009 - Posted by Marcin Ratajczak -

Kwestia oprocentowania nieterminowego zwrotu podatku naliczonego VAT dla firm zagranicznych od dawna budzi kontrowersje. Ma to związek z nagminnym i znacznym opróżnieniem przyznania zwrotu podatku VAT (dla przykładu klient Kancelarii otrzymał zwrot dopiero po 4 latach).

Rozporządzenie, na podstawie którego odbywa się zwrot podatku VAT, nie przewiduje wypłaty jakichkolwiek odsetek od nieterminowego zwrotu. W rezultacie władze skarbowe odmawiały firmom zagranicznym zapłaty odsetek za zwłokę, twierdząc, iż zwrot podatku VAT na ich rzecz nie jest nadpłatą w rozumieniu ordynacji podatkowej i w konsekwencji nie będą miały zastosowania przepisy o nadpłacie i o odsetkach w przypadku nieterminowego zwrotu.

Jednakże w dniu 21 kwietnia 2009 r. zapadł korzystny dla firm zagranicznych wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Potwierdzono w nim zasadność ubiegania się o wypłatę odsetek w razie przekroczenia 6-miesięcznego terminu zwrotu. Zatem spółki zagraniczne mogą ubiegać się o zapłatę odsetek w razie otrzymania przez nich pieniędzy z opróżnieniem.

W mojej ocenie wyrok NSA nie tylko umożliwia uzyskanie odsetek, ale również może przyczynić się do sprawniejszego weryfikowania wniosków o zwrot podatku VAT.

Posted on: Maj 12, 2009

Filed under: prawo podatkowe

No Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website